Γ. Δ. ΜΠΛΕΤΣΑΣ
Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Γ.Δ ΜΠΛΕΤΣΑΣ - Mηχανολογικός εξοπλισμός

Professional Tools

Pneumatic Air Systems

Washing Machines

Means of personal protection

INTEGRATED MECHANICAL EQUIPMENT SOLUTIONS

The Company D.G. BLETSAS was founded in 1979 by Dimitris Bletsas, starting its activity by trading high-pressure hydraulic systems. From then until today, it is increasing the range of its products with new collaborations of foreign suppliers and has gained a significant position in the trade field, creating a deep relationship of friendship and cooperation with customers.

Offers

Contact us to receive the list of our products or for any information you need

Collaborating suppliers

Font Resize