Ηλεκτρόδια για ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση (electroplating), ηλεκτροσυγκόλληση τόξου.