Διαθέτουμε υψηλής ποιότητας Τσιμούχες περιστροφής, μεταλλικες, ελαστικές, στεγανά.