Σωλήνες χαμηλής και υψηλής πιέσεως ελαίου, αέρος, πετρελαίου, νερού.