Λιπαντικά και γράσσα υψηλών προδιαγραφών για τους παρακάτω τομείς: Λιπαντικά οχημάτων, Λιπαντικά Βιομηχανίας