Διεύθυνση
Τσαμαδού 7, Βόλος
Τηλέφωνο
2421085037 - 2421066435
E-mail